Giriş Sayfan
Sık Kullan!
Reklam
Aktif 80 kisi


   
 

İyi Eğlenceler!


Sağlık / Cinsellik: Cinsel Sorunların Tedavisi
 
Modern tıbbın yaygın olduğu gelişmiş ülkelerde koruyucu hekimliğe önem verilir. Örneğin; kadınların her 6 ayda bir Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimine gitmesi, kanser erken teşhis muayenesi yaptırması, erkeklerin 50 yaşından sonra yılda bir kere prostat muayenesi yaptırması önerilir. Ayrıca herhangi bir hastalık çıktığında veya ufak şikayetlerde bile hemen ilgili hekime gitmesi, insanlara öğretilerek hangi hastalık olursa olsun erken dönemde saptanması ve tedavisi yönünde çaba sarfedilir.

Böyle sağlığına önem veren toplumlarda insanlar cinsel sorunları olduğunda da uzmanlaşmış hekimlere çekinmeden başvururlar.

Kimler cinsel sorunların tedavisinde faydalı olabilir?

Dünya seksoloji kurumunun ve tıbbi seksolojide öncülük etmiş ülkelerdeki kurumlar ‘‘tedavi’’ sözcüğüne önem ve değer verirler. Bir hastalığın tedavisini yapabilen ancak hekimdir.
Maalesef ülkemizde, yeni bir mileniuma girdiğimiz halde insanlar hala üfürükçülere, etrafları tarafından kendilerine ‘‘hoca’’ dedirten yeteneksiz ve ayrıca diplomasız insanlara giderek şifa arıyorlar. Insanların birçoğu ne yazık ki bu eğitim düzeyindedir. Gazetelerden, televizyon haberlerinden cinsel sorunları olan kişilerin hala bu tür üfürükçülere başvurduklarını izliyoruz.
 


Cinsel sorunların başında fonsiyonel (işlevsel) cinsel bozuklukları gelir. Bunların başında, kadın ve erkekte görülen cinsel istek azlığı, kadında görülen orgazm olamama ve vajinizm, erkekte görülen erken boşalma gelir. Bu hastalıkları kim tedavi edebilir? Şüphesiz bu hastalıkları hekim, yani bir doktor tedavi eder. Bu hekimin nitelikleri ne olmalıdır? Cinsel sorunların tedavisinde hekimin tecrübe ve bilgisi çok önemlidir. 25 yıldır bu alanda ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı olarak yaptığım çalışmalarıma ve dünyanın çeşitli ülkelerinde tıbbi seksoloji alanında çalışan meslekdaşlarımın tecrübelerinden edindiğim bilgilere dayanarak şunu söyleyebilirim; sadece 6 yıllık tıp eğitimiyle hekim olmak bile böyle bir tedaviye girişebilmek için yetmez. Tıbbi seksolojide insanlara faydalı olabilmek için 6 yıllık tıp eğitiminden sonra en az 4 - 5 yıl Kadın Hastalıkları ve Doğum veya Üroloji veya Psikiyatri dallarında eğitim alarak uzmanlık belgesi almalı. Bir hekim ancak bu dallarda tecrübe kazandıktan sonra tıbbi seksoloji dalına yönelip, bu konularda eğitimden sonra, cinsel sorunların tedavisinde söz sahibi ve hastaya faydalı olabilir.

Cinsel eğitimle ilgili bilgiler verdiğim bu kitabımda, tedavi edecek hekimin niteliklerinin ne olması gerektiğinin altını önemle çizmek isterim. Hekim olmayan ve yukarıdaki sıraladığım uzmanlık dallarında tecrübe kazanmamış kimselere başvurmayınız. Tedavi hekimin işidir. Hekim olmayan tedaviyi, hastayı bilmez. Çok hassas bir konu olan tıbbi seksoloji gerçekten çok tıbbi tecrübe, bilgi ve etik isteyen bir konudur.

Cinsel sorunları nedeniyle tedaviye alınan eşlerin her ikisi de tedaviye istekli ve açık sözlü olmalıdır ve gerçekleri anlatmalıdır. Ayrıca eşler birbirine sevgiyle bağlı olmalı, aralarında kişisel veya şahsiyet uyuşmazlığı olmamalıdır. Çünkü eşlerden biri, evlilik dışında cinsel ilişkide bulunduğu biri daha olursa, o zaman eşinin sorununun çözülmesine yardımcı olamaz. Çünkü çeşitli tedavi yöntemlerine göre yöntemin gerektirdiği ev ödevi ve alıştırmaları yapmaktan kaçınacak, yapıcı bir çaba göstermeye belki de pek gönüllü olmayacaktır. Her tedavicinin yöntemlere göre hastadan istediği bazı değişik kriterler olabilir. Eşler tedaviye geldiğinde aralarında normal bir eş dinamiği, normal bir iletişim olmalı, eşlerden biri baskı kurmuş olmamalıdır. Tedavi sırasında eşlerden birinde ruhsal bozukluklar veya şeker hastalığı gibi iç hastalıkları cinsel sorunun oluşmasında neden olarak çıkıyorsa, cinsel tedaviye başlamadan önce o sorun konunun uzmanı tarafından tedavi edilmelidir. Cinsel sorunların tedavisi çeşitli yöntemlerle yapılır. En yaygın olarak kullanılan yöntemler Masters ve Johnson, Kaplan, Hartman ve Fithian’ın aşağı yukarı 30 - 40 yıldır uyguladıkları yöntemlerdir. Son yıllarda özellikle Avrupa’da ve Amerika’da bazı Uzak Doğu yöntemlerine de -örneğin Tantra gibi- yer verilmeye başlanmıştır. Bu araştırmacıların geliştirdikleri cinsel tedavi yöntemleri “fonksiyonel cinsel sorunlar” adını verdiğimiz sorunların tedavisinde uygulanır. Burada açıkladığımızdan anlaşılacağı gibi cinsel tedavi, normal cinsel kimliği olan, fakat cinsel fonksiyonunda herhangi bir nedenle bozukluk görülen kimseye yapılan tedavidir. Diğer bir deyimle “normal” insanlarda görülen cinsel sorunlara yapılan bir tedavidir.
 

Insanlarda daha birçok çeşitli cinsel sorunlar görülebilir. Böyle durumlarda hastaya cinsel danışmanlıkla fayda sağlanır. Örneğin yeni bir cinsel kimlik arayışı içinde olan lezbiyen kadın, bu tür bir cinsel sorun danışmanlığıyla fayda sağlayabilir. Ancak değişik cinsel sapmaları olan kimseler bu kimlikleriyle yaşamayı genelde tercih ettiklerinden, tedavi için hekime başvurmazlar.

Cinsel sorunların tedavisi hem Masters ve Johnson, hem de Hartman ve Fithian yöntemlerine göre 10 - 12 seansı kapsar. Her iki tedavici grubu biri St. Louis’de diğeri California’da çiftleri tedaviye almadan önce, ön şart olarak kendi ortamlarından 15 gün için çıkarak, tedavi merkezi yakınındaki bir apartmana veya otele yerleşmesini istiyor. Böylece çiftler kendilerini sorunları yaşadığı ortamın dışında yeni bir ortamda buluyor. Cinsel tedavinin başarısında en önemli etkenlerden biri, eşlerin ev ödevlerini gerektiği şekilde ve sıklıkta yapmasıdır. Çiftin gayret göstermesi şarttır. Tedavi sırasında hekim hiç bir zaman yargılayıcı olmamalıdır. Yani sen haklısın, sen haksızsın diye bir yargı belirtmemelidir. Eşler, sorunu birbirini suçlamadan ortadan kaldırmayı öğrenmeliler. Bu tedavi sırasında eşlerin rahat ve huzurlu bir ortamda olmalarına çalışılır. Bunun için gebe kalma korkusunu ortadan kaldırmak için, öncelikle güvenli bir gebeliği önleyici yöntem kullanmaları önerilir. Her iki eş ayrı ayrı dinlenir. Daha sonraki oturumda her iki eş ve hekim bir nevi yuvarlak masa toplantısı adı verilen bir toplantı yapar. Burada eşlerden alınan bilgilere göre yanlış bilgiler ve davranışlar tartışılır.
Bundan sonra çifte birleşme veya cinsel birleşmeye teşebbüs yasaklanır ve eşlere evlerinde özel olarak uygulayacakları ev ödevi veya cinsel alıştırmalar tarif edilir. Burada her sorunun tedavi programı, yani ev ödevi ayrılıklar gösterir. Bu ev ödevlerinin amacı her iki eş arasında yavaş yavaş bedensel ve ruhsal ilişkiyi geliştirir. Genel olarak ilk ev ödevlerinde cinsel organlar ve göğüsler dışındaki bölgelere dokunmalarına izin verilir. Daha sonra çiftin ve sorunun durumuna göre bu kısıtlamalar yavaş yavaş kaldırılarak, sorunu çözebilecek doyumlu bir cinsel beraberliğe ulaşmaları sağlanır.

Bu tedavi yöntemleriyle son 30 - 40 yılda birçok çift tedavi edilmiş ve aileler yıkılmadan kurtulmuştur. Bu tedavi yöntemleri, Dr. Akif Poroy tarafından tek tek kadın ve erkeklerde veya çiftlerde uygulanıyor.

Jinekoloji Uzmanı Dr. Akif POROY


Kaynak: ailem.com'dan alınmıştır

Online Oyunlar
Bayanlara Özel
Müzik Mp3 Sözler
Kim Kimdir?
Önemli Sayfalar
Güncel Programlar

[ burdasinn.com v2.0 ]